Първо повдигане на под на горночелюстен синус във Видин

    На 27.06.2008 година в дентален център "Омегадентагруп" в град Видин беше извършена първата по рода си операция за града - повдигане на пода на горночелюстен синус или т.нар. синуслифт. При жена на възраст 56 години беше необходимо да се постави имплантат в областта на зъб 17 поради липса на зъба. Медиално от дефекта имаше готова керамична мостова конструкция, за чиято подмяна пациентката не искаше и да чуе, поради което вариантът протезиране с висящо тяло от моста назад към седми зъб отпадна сам по себе си. Остана един вариант - да се постави имплантат, на което жената се съгласи без колебание. Липсващият втори горен молар при нея явно се усещаше като понижена дъвкателна функция и тя искаше да дъвче по-добре. Направи се компютърнотомографско изследване и ренгенологът д-р Иван Томов от Видин отчете височина на алвеоларния гребен 10.5 мм. Имплантатната система TBR предлага имплантат с дължина точно 10.5 мм, но ние решихме да предприемем повдигане на синусовия под по закрит метод поради предимствата на по-дългия имплантат - по-добра задръжка в зоната на повишено дъвкателно натоварване, по-добро съпротивление на дъвкателните сили и т.н. Немалко беше и изкушението да проведем една оперативна интервенция, която до момента никой друг не беше осъществявал в град Видин и Северозападна България изобщо. Така че се спряхме на имплантат с дължина 13 мм. и повдигане на синусовия под с 2.5 мм. - оптималната височина за закрит синуслифт. Предпочетохме да аплицираме костозаместител Easy Graft 150 - официален вносител за България Дентаком ООД - www.dentacom.com. Оперативната намеса протече без усложнения.