Първи завършен клиничен случай с протезиране с имплантати в град Видин

Google
 

    През месец май 2008 година  беше завършен първият клиничен случай за протезиране с имплантати в град Видин. Жена на възраст 48 години беше подложена на двуетапна оперативна намеса с цел поставяне на имплантати поради двустранен дистално неограничен дефект на долна челюст. На първи етап бяха имплантирани два имплантата на долна челюст вдясно; след това бяха поставени още два вляво. В двата случая се наложи да се работи с повишено внимание за да не се засегне менталният отвор с излизащият от него съдово - нервен сноп. За целта при отпрепарирането на ламбото се наложи да достигнем каудално до мястото на излизане на съдово - нервния сноп от мандибуларната кост. Посоката и дълбочината на разпробиване бяха съобразени с локализацията на изходното отверстие. Разбира се, предоперативно и в двата случая беше извършено компютърнотомографско изследване - благодарности на рентгенолога д-р Иван Томов за прецизните измервания. И при двете оперативни интервенции не се наблюдаваха постоперативни усложнения - пациентката не се оплака от никакво изтръпване в областта на брадичката, оздравителният процес протече за около 4 дни. И в двата случая конците бяха свалени на осмия следоперативен ден.

    Ортопантомография на пациентката след поставяне на имплантатите. Много се извиняваме за артефактите. В областта на зъби 43, 42, 41 дефектът ще бъде възстановен с мостова конструкция; така или иначе зъб 44 се нуждае от обвивна корона, а зъби 31, 32, 33 и 34 е необходимо да бъдат шинирани поради слабо изразената си подвижност. С мостовата конструкция би могла да се псотигне една частично дъгова стабилизация. Настоящият лечебен план е разработен от д-р Анна Атанасова, д-р Неофит Кочанов и д-р Венцеслав Ралев. Лечебните манипулации са проведени от същия екип в дентален център "Омегадентагруп".

Адрес на практиката - град Видин

    Първият имплантат в Северозападна България - четири месеца след имплантирането, добре протекъл оздравителен процес. Вижда се покривният винт, който пази от проникване на зъбна плака в дълбочина. Имплантатът е от тип Z1 на системата TBR, произведена във Франция - гр. Тулуза. Там са и основните производствени бази на авиоконцерна Airbus. Уеб-страницата на производителя е www.sudimplant.com

www.omegadentagroup.com    www.omegadentagroup.net    www.ralev-dental.com    www.ralev.biz    www.markova.info    www.simeonov.ws

    Същият имплантат с вече развит покривен винт. Вижда се част от венеца дистално на зъб 23, който е прорастнал леко над имплантата и е пречка за снемане на точен отпечатък за короната. Добре се вижда и циркониевият пръстен, кйто е една много успешна иновация на системата TBR. Пръстенът предпазва зъбния венец от прозиране на сивкавия титан на имплантата и в същото време осигурява много добро срастване на лигавицата към имплантатната шийка. Вижда се една бледорозова повърхност на венеца без никакви клинични признаци на възпаление. Много малко количество зъбна плака върху имплантата дистално - такива отлагания нямат съществен ефект върху състоянието на венеца, както се вижда в случая.

www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.net    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    www.bg-dentist.com    www.dentalforum-bg.com

Вече е монтирана имплантатната надстройка, която в случая е с максимален наклон - 15 градуса спрямо надлъжната имплантатна ос. Медиално е налице слабо кървене от венеца, тъй като се наложи гингивалната хипертрофия да бъде ексцизирана под местна контактна анестезия. Пациентът подлежи на поставяне на още два имплантата дистално в областта на зъби 25 и 27.

Култова снимка...

Google